Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA można składać do 26 czerwca 2020 r. włącznie. Wyborca, który złoży wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego głosowania otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania zaświadczenie o prawie do głoso

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), dalej Kpa, zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa...

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacji Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany