Rejestry i Wykazy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (od 21 kwietnia 2020 roku)

Jedną z form aktywnego udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych. Ww. publiczny wykaz dotyczący Gminy Radziejowice od 21 kwietnia 2020 roku znajduje się pod linkiem:

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Radziejowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Publicznie dostępny wykaz prowadzony przez Urząd Gminy Radziejowice dostępny jest pod adresem internetowym: LINK: https://system.sios.pl/external/list-waste/office/888

Rejestr działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Publicznie dostępny rejestr prowadzony przez Urząd Gminy Radziejowice dostępny jest pod adresem internetowym: https://system.sios.pl/external/rdr/office/888 https://system.sios.pl/external/rdr/office/888

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (do 20 kwietnia 2020 roku)

Jedną z form aktywnego udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych. Ww. publiczny wykaz dotyczący Gminy Radziejowice prowadzony do 20 kwietnia 2020 roku znajduje się pod linkiem: https:/

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany