Informacje i Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2020 roku w sprawie przekazania przez Koło Łowieckie "Dzik" w Żyrardowie kalendarza polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020 / 2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE Wójt Gminy Radziejowice, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.), informuje, że Koło Łowieckie „DZIK” w Żyrardowie przekazało plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim...

Obwieszczenie Wójta Gminy Radziejowice z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przekazania przez Koło Łowieckie "Lis" w Mszczonowie kalendarza polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020 / 2021 (treść częściowo poza kontrolą autora)

Radziejowice, 2020-09-22 RGOS.6150.6.2020.MB OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE Wójt Gminy Radziejowice, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.), informuje, że Koło Łowieckie „LIS” w Mszczonowie przekazało...

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu czasowego magazynowania odpadów przemysłowych na działkach o numerach ewidencyjnych 90/9, 90/10, położonych w Mszczonowie”

Zgodnie z art . 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz . U. z 2020 r. , poz . 256), w związku z art . 73 ust . 1 i art . 74 ust . 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”

Na podstawie art. 9, art. 10, art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 6a, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany