Konkursy dla NGO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 8 września 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 37-2020 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 08 września 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2020r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultu

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radziejowice Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r .

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Radziejowice, ogłoszony Zarządzeniem numer 5 / 2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku. Kwota dotacji przeznaczona na wykonanie zadania - 100 000 PLN Kwota dotacji przyznana na realizację zadania - 47 550...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany