Komisje konkursowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NGO - Nabór do komisji konkursowych na rok 2020

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) oraz UCHWAŁA NR XVIII/131/2019 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany