Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), w skrócie "RODO”, informujemy iż dane osobowe osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejowice (zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej w nawiązaniu do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) udostępniane są wyłącznie w okresie trwania naboru, a po jego zakończeniu ulegają usunięciu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2016 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 20537
20 maja 2020 10:16 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
20 maja 2020 10:16 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
19 maja 2020 08:50 (Sławomir Janicki) - Zmiana treści zakładki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany