Statystyka mieszkanców Gminy Radziejowice

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Osoby zameldowane na pobyt stały w latach 2011-2017

Nazwa miejscowości 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Osoby zameldowane na pobyt stały w latach 2011-2016

STATYSTYKA LUDNOŚCI GMINY RADZIEJOWICE Osoby zameldowane na pobyt stały Nazwa miejscowości 31.12.2011

Osoby zameldowane na pobyt stały w latach 2011-2015

Nazwa miejscowości 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany