Plan Pracy Komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 01.03.2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Radziejowice na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 01.03.2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Radziejowice na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje: § 1....

UCHWAŁA NR VI/38/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 01.03.2019r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy Radziejowice

UCHWAŁA NR VI/38/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 01.03.2019r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy Radziejowice Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje: ...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany