Stałe Komisje Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stałe Komisje Rady Gminy

Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego 1. Wanda Zielińska Przewodniczący Komisji 2. Stanisław Młynarczyk Z-ca Przew. Komisji 3. Mieczysław Bielak członek komisji 4. Grażyna Jabłońska członek komisji 5. Anna Olędzka członek komisji 6. Zdzisław Madejczyk członek komisji 7. Eugenia Madejczyk-Nowakowska członek...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany