Dotacje celowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice - zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady udzielania dotacji celowej § 1. O dotację celową mogą się ubiegać: 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 1) osoby fizyczne, 2) wspólnoty mieszkaniowe, 3) osoby prawne, 4) przedsiębiorcy, 2. jednostki sektora finansów publicznych, będą

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany