Rejestry i Wykazy

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (od 21 kwietnia 2020 roku)

Jedną z form aktywnego udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych.

Ww. publiczny wykaz dotyczący Gminy Radziejowice od 21 kwietnia 2020 roku znajduje się pod linkiem:

https://ekokarty.pl/wykaz/radziejowice/index.php

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych wynika z postanowień zawartych w art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i dotyczy wszystkich organów zobowiązanych na mocy prawa do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska prowadzą w formie elektronicznej Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Za pomocą ww. narzędzia publikowane są karty zawierające informacje o wymienionych w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie dokumentach, które wpłynęły oraz zostały wytworzone w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2020 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 30
13 lipca 2020 11:07 (Sławomir Janicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany