Informacje dla Wyborców

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dopisanie, skreślenie, udostępnienie rejestru wyborców

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania: - o wpisanie wyborcy do Rejestru Wyborców (deklaracja i wniosek), - o skreślenie z Rejestru Wyborców (wniosek), - o udostępnienie informacji znajdującej się w Rejestrze Wyborców (wniosek), oraz wyciąg z ustawy Kodeks

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany