Konsultacje aktów prawa miejscowego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2019 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 156
23 maja 2019 15:53 (Hanna Kaniewska) - Dodanie załącznika [informacja_termin_platnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 15:53 (Hanna Kaniewska) - Dodanie załącznika [projekt_w_sprawie_w_sprawie_okreslenia_terminu_czestotliwosci_i_trybu _uiszczania_ryczaltowej_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 15:53 (Hanna Kaniewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany