Formularze wniosków

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wnioski

WNIOSEK o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu* ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice Zaświadczenie o rewitalizacji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany