Aktualności - gospodarka odpadami komunalnymi

Nowe opłaty za śmieci od 1 kwietnia 2019r.

Rada Gminy Radziejowie w dniu 7 marca 2019 r. podjęła nowe uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019

 

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Od 1 kwietnia  2019 r. do 31 grudnia 2019 r. opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty:

  1.  stawka za odpady segregowane                19,00zł
  2. stawka za odpady niesegregowane            38,00zl

DLA DZIAŁEK REKRACYJNYCH
Opłata ryczałtowa za cały sezon od 01.05.2019 r. - 31.10.2019 r.

  1. Stawka za odpady segregowane                420 zł
  2. Stawka za odpady niesegregowane            690 zł

 

UWAGA!

  1. 1.      Kwota do zapłaty za miesiąc marzec wynosi 27 zł od osoby/odpady segregowane i 54 zł od osoby/odpady niesegregowane z uwagi, iż uchwała podjęta przez Rade Gminy wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  W/w uchwała została opublikowana  w dniu 12 marca 2019 r. w związku z tym  do 26 marca br. stawka wynosi 29 zł od osoby za odpady segregowane i 58 zł od osoby za odpady niesegregowane, a od 27 marca br. stawka wynosi 19 zł od osoby za odpady segregowane i 38 za odpady niesegregowane. Kwota do zapłaty za miesiąc marzec stanowi uśrednioną sumę dwóch stawek obowiązujących w miesiącu marcu.
  2. 2.      Urząd Gminy dostarczy do każdej posesji zawiadomienie o wysokości opłaty z uwzględnieniem nowych stawek.
  3. 3.      W przypadku zmiany jakichkolwiek danych w złożonej deklaracji istnieje obowiązek jej aktualizacji w terminie 14 dnia od zaistnienia zmiany.
  4. 4.      Zasady segregacji odpadów komunalnych oraz harmonogramy dla nieruchomości zamieszkałych są dostępne do pobrania  na stronie www.radziejowice.pl  - BIP – gospodarka odpadami komunalnymi
  5. 5.      Zmianie uległy częstotliwości odbioru odpadów szklanych – raz na kwartał, wielogabarytowych- raz na rok oraz ulegających biodegradacji – do trzech razy w roku w miesiącach: maj-październik-listopad.

 

 

 

Ponadto zachęcamy do korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Słabomierz-Krzyżówka (ulotka w załączeniu)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 583
14 marca 2019 15:26 Jarosław Sumiński - Dodanie załącznika [pszok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2019 15:26 Jarosław Sumiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany