Aktualności - gospodarka odpadami komunalnymi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obowiązek naklejania kodów kreskowych

Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska uprzejmie przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku naklejania kodów kreskowych na workach/pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Na wszystkie worki, tj. na odpady segregowane (worek zielony, niebieski, żółty, brązowy) oraz zmieszane (worek czarny)...

Zmiana numeru rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega numer rachunku bankowego na który dokonywać należy wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer konta: 72 9302 1014 3900 0909 2000 0470 Pozostałe dane do przelewu: Gmina Radziejowice, ul. Kubick

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujący od 01.01.2020r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 01.01.2020 747.61KB pdf (POBIERZ) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,

Jak segregować odpady

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu, po pierwsze, wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja jest podstawą do ustalenia wysokości zobowiązania finansowego. Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z twojej nieruchomości...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany