Aktualności - gospodarka odpadami komunalnymi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujący od 01.01.2020r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 01.01.2020 747.61KB pdf (POBIERZ) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,

Jak segregować odpady

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu, po pierwsze, wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja jest podstawą do ustalenia wysokości zobowiązania finansowego. Złóż deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z twojej nieruchomości...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany