Kontrole

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół kontrolny z oględzin

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła w dniu 30 października 2019 roku kontrolę w związku z realizacją projektu pt. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)" nr RPMA.02.01.01-14-2177/15

Kontrola oznakowania dróg Gminy Radziejowice

Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Gminy Radziejowice

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany