Projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Radziejowice zaprasza mieszkańców na spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiony projekt dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Program ten jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania gminą w zakresie...

Ogłoszenie o ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Radziejowice, dnia 2017-10-03 RLG.602.1.2017.HK OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405) Wójt Gminy Radziejowice informuje o rozpoczęciu...

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Radziejowice, dnia 2017-06-29 RLG.602.1.2017.HK OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziejowice...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany