Aktualności

Początek prac nad Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

Opracuj z nami Program Współpracy na rok 2020 !

Informujemy, iż rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020 rok /Program Współpracy/.  Program Współpracy ma na celu stworzenie warunków budowania  partnerskich relacji między samorządem, a zorganizowanymi grupami mieszkańców, które pozwolą na zaspokajanie  potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynią się do skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów lokalnych poprzez aktywność obywatelską.

Jak co roku, ze względu na społeczny charakter dokumentu,  zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radziejowice, do zgłaszania propozycji
w zakresie działalności statutowej organizacji, które mogłyby zostać ujęte w Programie współpracy oraz budżecie na 2020r.  Przy przygotowywaniu propozycji, prosimy uwzględnić zasad współpracy określone  w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Propozycje działań można składać do dnia 16 września 2019r. (decyduje data wpływu do urzędu w jednej z niżej wymienionych form:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@radziejowice.pl lub

2)    w formie papierowej wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy Radziejowice  ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice .

Na podstawie zgłoszonych wniosków oraz dotychczasowego doświadczenia zostanie opracowany Program Współpracy na 2020r., który będzie podlegał konsultacjom społecznym.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2019 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 70
05 września 2019 13:11 (Sławomir Janicki) - Skopiowanie wiadomości - Początek prac nad Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany