Aktualności

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 16.09.2019r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Radziejowicach.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

1.      Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.
      A. Analiza planu i wykonania budżetu na dzień 30 czerwca wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
      B.  Analiza informacji o stanie realizacji prowadzonych inwestycji
      C. Analiza informacji o ewentualnych zagrożeniach realizacji planowanych dochodów i wydatków.
2.      Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
3.      Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
4.      Analiza wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury Powozownia za I półrocze 2019 r.
5.      Analiza wykonania budżetu Gminnego Przedszkola za I półrocze 2019 r.
6.      Analiza wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Radziejowicach za I półrocze 2019 r.
7.      Analiza wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej za I półrocze 2019 r.
8.      Analiza wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Korytowie A za I półrocze 2019 r.
9.      Analiza wykonania budżetu Gminnego Biblioteki za I półrocze 2019 r.
10.   Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu

 

            Bogdan Kowalski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2019 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 81
04 września 2019 09:11 (Jarosław Sumiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2019 09:10 (Jarosław Sumiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2019 09:09 (Jarosław Sumiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany