Aktualności

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  które odbędzie się w dniu 29.08.2019r. o godz. 1200 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

 

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radziejowice na 2019 rok.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2019-2033.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejowice.
  4. Omówienie skargi w zakresie: zarzutu działania na szkodę jednostki samorządu terytorialnego (zamówienia publiczne w ramach zapytań ofertowych). 
  5. Sprawy różne.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2019 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 86
23 sierpnia 2019 07:52 (Jarosław Sumiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany