Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego - 26 sierpnia 2019r.

Zapraszam do wzięcia udziału (zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice) w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 26.08.2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej w  Urzędzie Gminy w Radziejowicach.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Radziejowice.
  3. Omówienie zmian w organizacji dowozów szkolnych, w związku z wnioskami od mieszkańców sprawie organizacji dowozów z miejscowości Benenard, Krzyżówka i Zazdrość.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Radziejowice w żłobkach lub klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna działających na terenie Gminy Jaktorów.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.
  6. Omówienie zakresu zmian niezbędnych do wprowadzenia w aktualnym regulaminie wynagradzania nauczycieli, związanych z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia    1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.).
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenie programu nad dzieckiem i rodziną.
  1. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji Oświaty
 Barbara Michałowska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2019 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 106
16 sierpnia 2019 09:56 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 09:35 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 sierpnia 2019 09:35 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany