Aktualności

XII Nadzyczajna Sesja Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice  w dniu 12.07.2019r o godzinie 1200.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w  Radziejowicach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna,” Poddziałania 10.1.1. „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  4. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2019 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 119
11 lipca 2019 10:37 (Sławomir Janicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany