Aktualności

XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji

W dniu 28.06.2019r o godzinie 1400, w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w  Radziejowicach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy Rady.
 4. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy Sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Radziejowice za rok 2018.
 6. Debata o stanie Gminy Radziejowice za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radziejowice wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Radziejowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego działki                     nr ew. 124/2, 124/6, 124/8 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki nr ew. 123/2, w miejscowości Krze Duże /obręb ew. Krze/.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2019 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 235
17 czerwca 2019 15:30 (Sławomir Janicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany