Aktualności

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia i Opieki Społecznej,Porzadku Publicznego;Komisji Budżetu,Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego;Komisji Rolnictwa,Ochrony Środowiska, Handlu i Usług; Komisji rewizyjnej

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2018 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 212
20 listopada 2018 13:19 Jarosław Sumiński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 12:38 Małgorzata Strzemieczna - Dodanie załącznika [termin_i_tematyka_posiedzenia_komisji_oswiatykulturyzdrowia_i_opieki_ spolecznejporzadku_publicznego_komisji_budzetumienia_komunalnego_i_roz woju_gospodarczego_komisji_rolnictwaochrony_srodowiskahandlu_i_uslug_k omisji_rewizyjne.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2018 12:37 Małgorzata Strzemieczna - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany