Aktualności

15 grudnia upłynął ostatni w tym roku termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

15 grudnia upłynął już, ostatni w tym roku, termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi..Osoby, które nie uiściły należnej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności.   

Saldo na koncie można sprawdzić osobiście w Urzędzie Gminy: Kancelaria ( okienko kasowe) lub telefonicznie pod numerem (46) 854 30 36

Przypominamy także numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Radziejowice, na który należy wnosić opłatę tytułem: ”za gospodarowanie odpadami komunalnymi„  
76 9302 1014 3900 0909 2000 0010

Terminowe opłacanie należności  pozwoli na sprawne działanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i brak konieczności wysyłania upomnień podlegających windykacji należnych opłat.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2016 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Świderska
Ilość wyświetleń: 393
19 grudnia 2016 09:15 (Edyta Świderska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany