Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Susza - informacja dla rolników

Urząd Gminy Radziejowice informuje, że weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009). Jak wynika z treści przywołanego wyżej...

Pakiet etykiet z kodem kreskowym - informacja

Uprzejmie informujemy, iż w celu odbioru kolejnego pakietu etykiet z kodem kreskowym, wymaganych do naklejenia na worek lub pojemnik z odpadami komunalnymi, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Radziejowice przy ul. Kubickiego 8 w poniższych godzinach pracy urzędu: Poniedziałek 8:00 – 18:00 Wtorek, środa 8:00-16:00 Czwartek 8:00-12:00 Piątek...

Termin i temtyka wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się...

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka będą NIECZYNNE.

PGK ,,Żyrardów” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka będą NIECZYNNE. Od dn. 17 sierpnia 2020 r. PSZOK-i będą funkcjonować według dotychczasowego harmonogramu pracy,...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 03.08.2020r. o godz. 1600 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie i poddanie pod glosowanie wniosku w sprawie udzielenia...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 03.08.2020r. o godz. 1300 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Sprawozda ...

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością usunięcia awarii na stacji uzdatniania wody we wsi Radziejowice nastąpi przerwa w jej dopływie jutro (8.07.2020r. środa) w godzinach 9.00-10.30. Brak wody wystąpi we wsi Radziejowice przy ulicy Głównej od numeru 16 do końca ulicy, we wsi Tartak Brzózki przy ulicy Wiejskiej i Polnej oraz na ulicach odchodzących...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany