Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka posiedzenia wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 05.03.2020. o godz. 11:00 na drogi gminne. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mieczysław Bielak

Termin i tematyka wspólnego posiedzeniaKomisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 02.03.2020r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Przyjęcie...

Termin i tematyka XXII - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszam do wzięcia udziału w XXII Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 24.02.2020r. o godzinie 1630. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie proponowanego porząd

Nowy termin posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego.

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego. Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 1500...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 24.02.2020. o godz. 1100 na drogi gminne. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mieczysław Bielak

Odwołana - Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego.

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19.02.2020 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Analiza planu finansowego...

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO KOMITETU REWITALIZACJI

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO KOMITETU REWITALIZACJI Wójt Gminy Radziejowice zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/177/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór uzupełniający członków do Komitetu...

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacji Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych...

Wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług - odwołana

Wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, która miała się odbyć w dniu 03.02.2020. o godz. 11 jest odwołana. Nowy termin zostanie ogłoszony przez Przewodniczącego KROŚHiU. Bogdan Kowalski Zastepca Przewodniczącego KROŚHiU

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany