Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji

W dniu 28.06.2019r o godzinie 1400, w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Informacja Przewod

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 27.06.2019r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych.

Niniejszym informujemy, że podczas wakacji 2019 harmonogram pracy w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne jest następujący: od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r. oddziały przedszkolne - Szkoła Podstawowa w Korytowie A; od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej...

Informacja dla odbiorców wody z wodociągów gminnych

Gmina Radziejowice, informuje iż z uwagi na panującą falę upałów oraz wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowych wprowadza się zakaz używania wody do celów innych niż potrzeby socjalno-bytowe. Zakaz dotyczy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie wykonania budże

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedze

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany