Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nastąpi przerwa w dopływie wody we wsi Korytów A

UWAGA W dniu 11 maja 2018 r. w godzinach 10.00-13.00 nastąpi przerwa w dopływie wody we wsi Korytów A ulica Świerkowa od sklepu "Motylek" do granicy z Gminą Żyrardów z uwagi na konieczność włączenia nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Anna Majchrzak kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Radziejowice

Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Radziejowice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany