Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 3.10.2019r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Informacja z zakresu przygo...

Termin i tematyka XVI Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału w XVI Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 30.09.2019r o godzinie 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. &nb

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości: Oznaczenie nieruchomości: Działki nr: 65/13 o pow. 0.1254 ha, 65/25 o pow. 0.1222 ha, 65/27 o pow. 0.1209 ha, 65/29 o pow. 0.1229 ha, położone we wsi Kuklówka Radziejowicka gm. Radziejowic

Termin i tematyka XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 23.09.2019r o godzinie 1400. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany