Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zapraszamy do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 4.11.2019r o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie i ocena działań Komisji Rewizyjnej w III kwartale 2019 r. Wstępne o...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 28.10.2019r. o godz. 14:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Omówienie złoż

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej - Uwaga - zmiana terminu posiedzenia

Zmiana terminu posiedzenia Zapraszamy do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 24.10.2019r o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach.

Termin i tematyka XVII Sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 14.10.2019r o godzinie 1530. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnośc

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany