Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wycofaniu zgłoszenia dot. zgromadzeń

Na podstawie pisma z dnia 06.05.2016 r. został wycofany wniosek o zgodę na przeprowadzenie zgromadzeń publicznych zaplanowanych na wszystkie terminy wskazane we wniosku tj.: 09.05,16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 8.08, 22.08, 5.09 i 19.09.2016 r. Z upoważnienia Wójta Gminy Radziejowice, Wioletta Micewicz Sekretarz Gminy Radziejowice...

Zawiadomienie Komitetu Obywatelskiego „ ŻYRARDÓW NIE dla 2x400kV”

Urząd Gminy Radziejowice informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie Komitetu Obywatelskiego „ ŻYRARDÓW NIE dla 2x400kV” o zamiarze przeprowadzenia w dniach: 9.05,16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 8.08, 22.08, 5.09 i 19.09.2016 r. w godz. 16:00-18:00 zgromadzeń w celu okazania protestu przeciwko planowanemu...

ZAWIADOMIENIE - ŻYRARDÓW NIE dla 2x400kV

Urząd Gminy w Radziejowicach informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie Komitetu Obywatelskiego „ ŻYRARDÓW NIE dla 2x400kV” o zamiarze przeprowadzenia w dniu 24.04.2016r w godz. 16:00-19:00 zgromadzenia w celu okazania protestu przeciwko planowanemu wyznaczeniu trasy przebiegu linii 2x400kV wg. niżej wymienionego...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany