Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że nie został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice - Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 08 lutego 2016r.

Kwota dotacji przeznaczona na wykonanie zadania – 64 000 PLN Kwota dotacji przyznana na realizację zadania –0 PLN Na realizację zadania ofertę złożył: Ludowy Klub Sportowy Błękitni Korytów Opinia Komisji Konkursowej: Złożona oferta nie spełniła kryteriów formalnych zawartych w ogłoszeniu, co poskutkowało brakiem...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług oraz Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług oraz Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w dniu 07.03.2016r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Porządek obrad: Analiza stanu dróg gminnych po Komisji wyjazdowej. Zapoznanie się zawartą umową z PGK Żyrardów oraz decyzją...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany