Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10.12.2019r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie zagadnień przewidzianych w IV kwartale 2019r. Przewidziane spotka

Termin i tematyka XIX sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszam do wzięcia udziału w XIX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 02.12.2019r o godzinie 1530. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1.

Termin i tematyka wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

Tarmin i tematyka XVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 18.11.2019r o godzinie 1630. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w R

Aktualizacja terminów zaplanowanych sesji Rady Gminy Radziejowice - wrzesień 2019 - czerwiec 2020

Terminy zaplanowanych sesji Rady Gminy Radziejowice - wrzesień 2019 - czerwiec 2020 Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice - Jacek Krawczyński informuje o zaplanowanych terminach sesji Rady Radziejowice w okresie od września 2019 roku do czerwca 2020 roku. 23.09.2019r. 14.10.2019r.

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 12.11.2019r. o godz. 1430 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie inwestycji ujętych w budżecie gminy na...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany