Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

Wójt Gminy Radziejowice informuje mieszkańców Gminy Radziejowice prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. Monitoring Suszy Rolniczej 2019. Komunikat nr 5. http://www.iung.pulawy.pl/ind...

XXIII Konkurs - Inicjatywa Pozytywistyczna Polski Producent Żywności

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania, organizator inicjatywy, zaprasza do wzięcia udziału w dwudziestej trzeciej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”. Województwo mazowieckie po raz kolejny bierze udział w tej inicjatywie, starając się pokazywać na rynku lokalnym, regionalnym i...

Transmisja z posiedzenia sesji Rady Gminy Radziejowice

Link do transmisji: Rada Gminy Radziejowice 28.06.2019

Program „Rodzina 500 plus” na każde dziecko

Rezygnacja od 1 lipca 2019 r. z kryterium dochodowego w programie „Rodzina 500+” • świadczenie będzie można uzyskać na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia • ze świadczenia będą mogły skorzystać także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Rodzina 500+”...

Informacja - zmiana godzin pracy

Z powodu wysokich temperatur Urząd Gminy Radziejowice w dniu 26.06.2019r. czynny do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji

W dniu 28.06.2019r o godzinie 1400, w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Radziejowice - VIII kadencji Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Informacja Przewod

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 27.06.2019r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych.

Niniejszym informujemy, że podczas wakacji 2019 harmonogram pracy w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne jest następujący: od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r. oddziały przedszkolne - Szkoła Podstawowa w Korytowie A; od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej...

Informacja dla odbiorców wody z wodociągów gminnych

Gmina Radziejowice, informuje iż z uwagi na panującą falę upałów oraz wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowych wprowadza się zakaz używania wody do celów innych niż potrzeby socjalno-bytowe. Zakaz dotyczy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: 1. Zaopiniowanie wykonania budże

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany