Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług (wizja lokalna w terenie w miejscowości Krze Duże) 9 września 2019 r. o godz. 15:00

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice, w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 09.09.2019r. o godz. 1500 w związku ze zmianą planu miejscowego obejmującego fragment miejscowości Krze Duże. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mieczysław...

Termin i tematyka posiedzenia XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowicej

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 29.08.2019r o godzinie 1400. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejo

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług - 26 sierpnia 2019r.

Zapraszam do wzięcia udziału (zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice) w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 26.08.2019r. o godz. 1430 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie prowadzonych inwestycji ujętych w budżecie...

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego - 26 sierpnia 2019r.

Zapraszam do wzięcia udziału (zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice) w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 26.08.2019r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie proj...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14.08.2019r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Spotkanie z audytorem. Monitorowanie wykorzystania środk&oacu

XII Nadzyczajna Sesja Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 12.07.2019r o godzinie 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie pra

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 304 w Radziejowicach z dnia 08 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 14.1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w okręgu wyborczym nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach...

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 33/V/2019 Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, podaje się do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Radziejowice stanowi dwumandatowy Okręg Wyborczy Nr 304. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt....

Informacja na temat polityki senioralnej Województwa Mazowieckiego, warto się zainteresować

Informacje z konferencji „ W poszukiwaniu aktywnego i godnego modelu starzenia się „ I Subregionalna Konferencja Senioralna pełne informacje o inicjatywie lokalnej na stronie internetowej : www.siecinicjatywsenioralnych.pl Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie dotyczącej Partnerstwa Sieci Inicjatyw Senioralnych. Katarzyna Niewczas...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany