Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Rolnictwa - komisja odwołana

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w wyjazdowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, które odbędzie się w dniu 3.02.2020. o godz. 1100 (wyjazd na drogi gminne). Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mieczysław Bielak

Termin i tematyka XXI sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XXI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 27.01.2020 r o godzinie 1130. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomoc

Termin i tematyka posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszay do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego.

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 20.01.2019r. o godz. 16:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie planu pracy Komisji Budżetu...

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - zmiany 2019

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.), 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.), 3. Ustawa z dnia 26 czerwca...

Termin i tematyka XX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 27.12.2019 r. o godzinie 11:00. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie pra

Termin i tematyka posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków...

Termin i tematyka posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany