Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice- termin składania wniosków od 22.08.2018r. do 25.09.2018r.

Zasady udzielania dotacji celowej § 1. O dotację celową mogą się ubiegać: 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 1) osoby fizyczne, 2) wspólnoty mieszkaniowe, 3) osoby prawne, 4) przedsiębiorcy, 2. jednostki sektora finansów publicznych, będących gm

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców wsi: Adamów-Wieś; Adamów-Parcel, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Budy Józefowskie, Nowe Budy, Stare Budy Radziejowskie, Podlasie, Radziejowice, Radziejowice-Parcel, Tartak Brzózki. W dniu 8.08.2018 r. w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieciach...

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Radziejowicach informuje, że w związku z ponadnormatywnym zużyciem wody mogą pojawić się spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Zgodnie z zawartymi umowami na dostawę wody powinna być ona wykorzystywana do celów socjalno-bytowych, dlatego wykorzystywanie jej do innych celów np. podlewanie...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany