Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że w dniu 2 października 2018r. o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska „Czyste Powietrze” zorganizowane przez Wojewódzki...

Komunikat Wójta Gminy Radziejowice

W dniu 17.09.2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dopływie wody dla mieszkańców wsi Radziejowice na ulicy Przemysłowej od posesji 3 do 23 i na ulicy Polnej Róży oraz w zdroju ulicznym znajdującym się naprzeciwko dawnej cegielni. Brak dopływu wody wynika z konieczności podjęcia prac konserwacyjnych na...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Wójt Gminy Radziejowice zawiadamia , że w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10 , 96-325 Radziejowice w pok. nr. 8 w godzinach 9.00-14.00 w terminie od 10.09.2018 r. do 08.11.2018 r.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany