Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Radziejowicach informuje, że w związku z ponadnormatywnym zużyciem wody mogą pojawić się spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Zgodnie z zawartymi umowami na dostawę wody powinna być ona wykorzystywana do celów socjalno-bytowych, dlatego wykorzystywanie jej do innych celów np. podlewanie...

OBWIESZCZENIE - SUSZA 2018

Informacja dla rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Radziejowice. Wójt Gminy Radziejowice powołał komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZĄ . Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany