Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin i tematyka XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału w XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 23.09.2019r o godzinie 1400. Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego; Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisji Rewizyjnej, Komisji...

Termin i tematyka XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszam do wzięcia udziału w XIV Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice w dniu 16.09.2019r o godzinie 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Proponowany porządek sesji: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. Podj

Początek prac nad Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

Opracuj z nami Program Współpracy na rok 2020 ! Informujemy, iż rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o...

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 16.09.2019r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie: Omówienie skargi w zakresie: zarzutu działania

Terminy zaplanowanych sesji Rady Gminy Radziejowice - wrzesień 2019 - czerwiec 2020

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice - Jacek Krawczyński informuje o zaplanowanych terminach sesji Rady Radziejowice w okresie od września 2019 roku do czerwca 2020 roku. 23.09.2019r. 14.10.2019r. 18.11.2019r. 09.12.2019r.

Termin i tematyka posiedzenia Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Zapraszam Pana/Panią do wzięcia udziału, zgodnie z § 62 pkt. 1 Statutu Gminy Radziejowice w posiedzeniu Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 16.09.2019r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach. Tematem posiedzenia będzie:

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany