Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

15 grudnia upłynął ostatni w tym roku termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy, 15 grudnia upłynął już, ostatni w tym roku, termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi..Osoby, które nie uiściły należnej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności. Saldo na koncie można sprawdzić osobiście w Urzędzie Gminy: Kancelaria ( okienko...

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany