Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Do zadań i kompetencji stanowiska ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych należy:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie SIWZ w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi, opracowywanie dokumentacji przetargowej i umów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

2) uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej (badanie i ocena ofert, przygotowywanie protokołów postępowań, dokumentacji),

3) zgłaszanie przetargów do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz wysyłanie informacji o przetargach,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę zamówień publicznych,

5) prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji przetargowej,

6) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

7) sporządzanie sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań w zakresie zamówień publicznych przez Urząd Gminy,

8) pozyskiwanie środków unijnych i opracowywanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

9) prowadzenie sprawozdawczości projektów,

10) terminowe składanie wniosków o płatność w zakresie rozliczeń rzeczowych,

11) przygotowanie dokumentacji niezbędnej podczas kontroli problemowej projektów współfinansowanych ze środków europejskich,

12) odpowiedzialność za realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich podczas kontroli problemowych;

Dokumenty

Zamówienia publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 401
14 czerwca 2019 10:59 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 10:57 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany