Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP

Stanowiska

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań i kompetencji stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) należy:

1) dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa stanowisk pracy oraz stanu bezpieczeństwa budynków Urzędu,

2) bieżące informowanie kierownictwa Urzędu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz o propozycjach działań mających na celu usuwanie tych zagrożeń,

3) prowadzenie okresowej kontroli obiektów i stanowisk pracy pod względem zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),

4) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,

5) prowadzenie spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

6) dokonywanie analizy przyczyn i zagrożenia wypadkowego, oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowej,

7) udział w opracowywaniu regulaminów i instrukcji dotyczących bhp,

8) szkolenie nowo przyjętych pracowników w zakresie bhp oraz organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bhp,

9) współpraca z organami nadzorującymi warunki pracy w zakresie bhp oraz kontrolowanie realizacji nakazów, zaleceń pokontrolnych tych organów,

10) prowadzenie związanych z ochroną przeciwpożarową budynków Urzędu, ewakuacją pracowników i zwalczaniem pożarów;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 289
02 lipca 2019 08:17 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
14 czerwca 2019 10:55 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 10:48 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany