Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy: należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

2) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowanie ryzyka,

3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i nadzorowanie jego realizacji,

6) prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Gminy w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 248
14 czerwca 2019 10:43 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 10:41 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany