Inspektor Ochrony Danych - IOD

Stanowiska

Inspektor Ochrony Danych

Do zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych.

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.

3) przeprowadzanie szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz systematycznych audytów.

4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

5) współpraca z organem nadzorczym.

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

7) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

8) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 266
22 listopada 2019 10:31 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Inspektor Ochrony Danych.
14 czerwca 2019 10:40 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 10:37 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany