Biuro Prawne

Do zadań i kompetencji Biura Prawnego należy:

1) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów gminnych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz projektów nietypowych umów cywilnoprawnych i porozumień;

2) udzielanie organom gminy i pracownikom Urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym;

3) udział, na wniosek Wójta, w rokowaniach prowadzonych przez organy gminy, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

4) występowanie w charakterze pełnomocnika Gminy/Wójta przed organami orzekającymi;

5) inne prace zlecone przez Wójta.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 282
14 czerwca 2019 11:06 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 11:06 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany