Biuro Rady Gminy

Stanowiska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Do zadań i kompetencji Biura Rady należy:

1) sprawowanie obsługi biurowej Rady i Sołectw;

2) koordynacja spraw związanych z Funduszem Sołeckim;

3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, zwołaniem Sesji Rady, Komisji Rady, dostarczenie materiałów Radnym;

4) prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządzeń Wójta;

5) uczestnictwo w Sesjach Rady i Komisjach Rady oraz protokołowanie tych posiedzeń i dbałość o dostępność informacji (BIP, transmisje obrad);

6) sporządzanie informacji z realizacji podjętych uchwał;

7) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków złożonych przez Radnych;

8) udostępnianie informacji publicznej;

9) koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 339
01 lipca 2019 16:36 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.
14 czerwca 2019 11:05 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 11:05 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany