Urząd Stanu Cywilnego

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Małgorzata Strzemieczna

USC-I

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych, a w szczególności:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2) dokonywanie zmian w rejestrze stanu cywilnego w oparciu o orzecznictwo sądowe i decyzje administracyjne,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego,

5) przyjmowanie oświadczeń o: wyborze imienia (imion) dla dziecka, zmianie imienia (imion) dziecka, uznaniu ojcostwa, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, innych wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

6) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonywane w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej,

7) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imienia i nazwiska,

8) rejestracja danych w rejestrze PESEL,

9) usuwanie niezgodności danych gromadzonych w rejestrze PESEL, w przypadku ich stwierdzenia na podstawie aktów stanu cywilnego,

10) weryfikacja danych identyfikujących ucznia z danymi osobowymi zawartymi w rejestrze PESEL,

11) przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości związanych z nadaniem medalu,

12) przygotowywanie i organizowanie uroczystości związanej z setną rocznicą urodzin,

13) prowadzenie ewidencji i przechowywanie testamentów.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 536
02 lipca 2019 15:06 (Sławomir Janicki) - Dodanie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
14 czerwca 2019 11:04 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych jednostki.
14 czerwca 2019 11:03 (Sławomir Janicki) - Utworzenie jednostki.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany