Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja.

(w przypadku zmian i aktualizacji danych, oprócz formaularza Deklaracji należy również złożyć druk Oświadczenia)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 8 (d. Agronomówka)
96-325 Radziejowice

Opłaty

Brak

Inne informacje

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek Gminy Radziejowice numer:

72 9302 1014 3900 0909 2000 0470

DANE DO PRZELEWU: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy Radziejowice.

Uwaga 

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Gmina Radziejowice  nie wystawia faktur.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2018 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Sumiński
Ilość wyświetleń: 3084
08 stycznia 2020 08:29 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
02 stycznia 2020 09:23 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
02 stycznia 2020 09:23 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany