Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzewa

Wymagane dokumenty

Wniosek

Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice

ul. Kubickiego 10

96-325 Radziejowice

Opłaty

 

Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata skarbowa 17.00 zł (słownie: siedemnaście zł.)

Podstawa prawna : część II. ust.21 kol.2 załącznika do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 18-27).

 

 

Termin i sposób załatwienia

Organ wydaje zaświadczenie nie później niz w terminie 7 dni od daty zlożenia wniosku

Podstawa prawna

  1. art. 217 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257);
  2. art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 844
04 czerwca 2018 11:24 (Hanna Kaniewska) - Dodanie załącznika.
04 czerwca 2018 11:24 (Hanna Kaniewska) - Usunięcie załącznika.
25 maja 2018 08:54 (Hanna Kaniewska) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany