Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie

- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości,

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

 

Zgłoszenie rodzi po stronie gminy obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.Usunięcie drzewa może nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania oględzin, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Podstawa prawna

 

art. 83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Kaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2017 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kaniewska
Ilość wyświetleń: 1362
25 czerwca 2020 08:19 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 08:35 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lipca 2019 08:34 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany