Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka - dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46)854-30-39

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2018 r. poz.2224 ze zm.)

Inne informacje

  1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.
  2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.
  3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
  4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.
  5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
    6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2016 00:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Strzemieczna
Ilość wyświetleń: 856
06 maja 2020 18:49 (Sławomir Janicki) - Dodanie załącznika.
06 maja 2020 18:48 (Sławomir Janicki) - Usunięcie załącznika.
11 marca 2020 08:54 (Sławomir Janicki) - Aktualizacja danych sprawy. Aktualizacja formularza
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Radziejowice dostępna w cyberprzestrzeni" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrzymaj banner przewijany